Ο προσωποκεντρικός Carl Rogers και η πνευματικότητα

Η διασύνδεση της προσωποκεντρικης με την πνευματική διάσταση του ανθρώπου Rogers ως ένα τρόπο να υπάρχουμε, αποδίδεται στην ανάπτυξη και την εξάσκηση της εσωτερικής πρακτικής , δηλ. στην έννοια του αυτοέλεγχου και της αυτοεξέτασης, της βαθιάς συνειδητοποίησης που οδηγεί στην αλλαγή με απώτερο στόχο την αυτοπραγμάτωση.

Η θεραπευτική σχέση επιτρέπει να αναδυθεί μια πνευματική εμπειρία , όπου η λέξη πνευματική ορίζεται το αίσθημα να είμαστε μέρος κάτι μεγαλύτερου από εμάς.

Το πνευματικό στοιχείο σύμφωνα με τον Rogers χρειάζεται να αναζητηθεί στο βάθος της θεραπευτικής σχέσης, που είναι η πρόσκληση σε μια διαρκή αυτοδιερεύνηση και αυτό-επίγνωση , το απαιτούμενο για την γνήσια έκφραση του εαυτού που αναγνωρίζεται στις βασικές προσωποκεντρικές συνθήκες, της αυθεντικότητας , της εν συναίσθησης και της αποδοχής άνευ όρων.

Ο Rogers έδωσε την ακόλουθη απάντηση σε μια ερώτηση που του τέθηκε προς το τέλος της ζωής του σχετικά με το ποια μπορεί να είναι η επιρροή του πνευματικού στην ψυχοθεραπεία.

Ο Rogers μ’ αυτό τον τρόπο διασαφηνίσει ότι το πνευματικό δεν ανήκει σε ένα εξωτερικό σύστημα πίστης αλλά ότι μπορεί να αναζητηθεί εντός της προσωποκεντρικής του προσέγγισης εκεί που βρίσκεται και η βέλτιστη μορφή του.

Μια πληρέστερη διάσταση του πνευματικού εαυτού μας δίνει ο προσωποκεντρικό Brian Thorne που ο ορισμός της πνευματικότητας βασίζεται και συμπεριλαμβάνει τις προσωπικές του μυστικιστικές -πνευματικές εμπειρίες που του άλλαξαν την ζωή .

Ο Brian Thorne θεωρεί ότι ο πυρήνας αυτής της πρακτικής είναι πάντα «αγάπη για τον εαυτό», η οποία αποτελεί την απαραίτητη συνθήκη για μια στάση αγάπη προς τους άλλους , τον κόσμο και το σύμπαν.

Για τον Brian Thorne ήταν απολύτως ξεκάθαρο ότι η προσωποκεντρική θεραπεία ήταν το όχημα μέσω του οποίου οι ουσιώδεις χριστιανικές αρχές θα καθίσταντο προσβάσιμες στον σύγχρονο κόσμο και η πνευματικότητα θα είχε επιτέλους μια πρακτική χρήση μέσα από τις συνθήκες του Rogers.
Οπαδός της άποψης ότι η προσωποκεντρική θεραπεια είναι πρώτα από όλα μια πνευματική πρακτική , θέσεις που αποτύπωσε στο εξαιρετικό βιβλίο του ,
‘The mystical Power of Person-centrede Therapy’.

Πληροφορίες από το βιβλίο προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική ,θεωρία εφαρμογές και πρακτική.

Mick Cooper
Maureen O Hara
Peter F. Schmid
Arthrur C.Bohart

Αν θέλετε να μου στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.

e-genius.gr ...intelligent web software