ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΥΛΕΑ

Η Βιολέττα Παυλέα είναι ψυχοθεραπεύτρια - σύμβουλος προσωποκεντρικής προσέγγισης και συγγραφέας βιβλίων εσωτερικής ψυχολογίας και συνειδητότητας. Απέκτησε πτυχίο  ψυχολογίας από το Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών (The Athens College of Arts). Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Institution for Counseling & Psychological Studies (ICPS) και απέκτησε με διάκριση τον τίτλο Μ. Sc. στην Προσωποκεντρική – Συμβουλευτική ψυχοθεραπεία από το University of Strathclyde, UK (θέμα διπλωματικής εργασίας: «Εμπειρίες σχεσιακού βάθους και η σχέση τους με την Πνευματικότητα»). Επίσης είναι κάτοχος του  European certificate of psychotherapy (ECP). Τελευταία επιθυμώντας να συνεισφέρει γνώση στο ρόλο της πνευματικότητας στην ψυχοθεραπεία κατέθεσε πρόταση για διδακτορική διατριβή PhD στο University of Bolton με θέμα: «Η συμβολή εμπειριών σχεσιακου βάθους στην πνευματική ανάπτυξη του θεραπευτή και κατ' επέκταση στην ανάπτυξη της θεραπαυτικής του συνειδητότητα».

Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη γνωσιακή προσέγγιση στο ΑΒC College, σεμινάριο νευροψυχολογίας στο Deere College και εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πυθαγόρειας Αυτογνωσίας για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας, στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1990 έως και το 2005, εντρύφησε στον τομέα της εσωτερικής ψυχολογίας και ψυχολογίας βάθους, με πλήθος βιωματικών σεμιναρίων δίπλα στον πνευματικό δάσκαλο μεταφυσικής, Γεώργιο Βουλούκο, ενώ εκείνο το διάστημα υπήρξε ερευνήτρια της φιλοσοφίας και δασκάλα της γιόγκα.

Έχει συγγράψει τα ακόλουθα βιβλία πνευματικής ανάπτυξης και συνειδητότητας: «Η Δημιουργική Δύναμη του Λόγου-Χριστού» (2011), «Ο 8ος ψαλμός του Δαβίδ» (2013), «Δάσκαλος και Μαθητής» (2015) , «Ένας διάλογος ανάμεσα στην Ψυχή και το Πνεύμα και την Αλήθεια» (2017, όλα από τις εκδόσεις Πύρινος Κόσμος). Έχει επίσης εκδώσει τις ποιητικές συλλογές «Φαντασίας Άλλοθι» και «Χώρα της Σιωπής» (εκδόσεις Οδυσσέας) και «Στοχασμοί Ψυχής», «Συγκομιδή του άχρονου καρπού», «Του έρωτα του αεί κινητή», «Το Θείο Ρεύμα» και «Άνιμους – Άνιμα» (εκδόσεις Κάκτος).

Έχει πολυετή συγγραφική δραστηριότητα σε περιοδικά φιλοσοφικού μεταφυσικού και ψυχολογικού περιεχομένου, ενώ έχει υπάρξει εισηγήτρια διαλέξεων αντίστοιχων θεμάτων. Κεντρικό αντικείμενο της εργασίας της αποτελεί πάντα η μελέτη της ψυχής, καθώς και η ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση της. Έχοντας ασχοληθεί επί σειρά ετών με τη σκέψη του Γιουνγκ, εργάστηκε ως σύμβουλος ομάδων πνευματικής ανάπτυξης , ενώ σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος - ψυχοθεραπεύτρια της προσωποκεντρικής προσέγγισης. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Προσωποκεντρικής & Βιωματικής προσέγγισης.

Violetta Marantou Pavlea

Violetta Pavlea is a person-centered approach psychotherapist - counselor and author of books on esoteric psychology and consciousness. She received a degree in psychology from The Athens College of Arts. She made postgraduate studies at the Institution for Counseling & Psychological Studies (ICPS) and concluded – with mention - a M. Sc. in Person - Centered Counseling Psychotherapy, from the University of Strathclyde, UK (thesis topic: "Experiences of relational depth and their association to spirituality on the part of PCA therapists").

She has also attended a one-year training program in cognitive approach at ABC College, a two-year seminar on neuropsychology at Deere College and a one-year training program on Pythagorean Self-Awareness for health prevention and promotion at the National & Kapodistrian University of Athens. From 1990 to 2005 she went into esoteric and psychology of depth with a number of experiential seminars alongside the teacher of metaphysics, George Vouloukos, while at that time being a philosophy researcher and teacher of yoga.

She has written the following books on spiritual development and consciousness: "The Creative Power of Speech-Christ" (2011), "The 8th Psalm of David" (2013), "Teacher and Disciple" (2015) and "A Dialogue between the Soul and the Spirit and the Truth” (2017, all from Pyrinos Kosmos publ.). She has also published the poetry collections "Phantasy Alibi" and "The Land of Silence" (Odisseus publ.) and "Soul Reflections", "The Harvest of Timeless Fruit", "Mobile of The Everlasting Love", "The Divine Stream" and "Animus – Anima” (Kaktos publ.).

For a long time she has been publishing in journals of philosophical, metaphysical and psychological content and has also been a lecturer on related topics. The focus of her work has always been the study of the soul, as well as its development and self-actualization. Having perused Jung’s thinking for many years, she worked as a counselor in spiritual growth groups and now works as a person-centered approach counselor - psychotherapist.


Συγγραφικό έργο

(2019) Η Νίκη της Σαμοθράκης και τα καβείρια μυστήρια, Κάκτος
(2017) Ένας διάλογος ανάμεσα στην ψυχή και το πνεύμα για την αλήθεια, Πύρινος Κόσμος
(2015) Δάσκαλος και μαθητής, Πύρινος Κόσμος
(2013) Ο 8ος ψαλμός του Δαβίδ, Πύρινος Κόσμος
(2011) Η δημιουργική δύναμη του Λόγου - Χριστού, Πύρινος Κόσμος

Ποιητικές Συλλογές

Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΉΣ
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΘΙ
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΧΡΟΝΟΥ ΚΑΡΠΟΥ
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΨΥΧΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥ ΑΕΙ ΚΙΝΗΤΗ
ΑΝΙΜΟΥΣ - ΑΝΙΜΑ
ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Αν θέλετε να μου στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.

e-genius.gr ...intelligent web software